วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง
การทำปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตมากมาก นั้น จำเป็นต้องมีเทคนิค น่ารู้เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้กัน
และนี้เป็น บทความที่ได้นำมาจากที่อื่น เพื่อให้ได้อ่านและลองทำตามกันดี ครับ

 ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว Organic fertilizer in rice fields
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่สูงๆ เรามักจำเป็นต้องมีการจัดการระบบการผลิต ข้าว ในแปลงปลูกให้ดี เริ่มจากการเตรียมแปลงปลูกข้าว ต้องเตรียมดินในแปลงนาให้มีความร่วนซุย หน้าดินลึกพอที่รากของต้นข้าวจะแผ่ลงไปหาธาตุอาหารในดินได้เต็มที่ ไม่ถูกกีดด้วยหน้าดินแข็งๆ ซึ่งรากข้าว ไม่สามารถลงไปลึกๆได้ ทำให้หาอาหารได้น้อยแล้ว ในช่วงหน้าหนาว โอกาสที่รากข้าวจะโดนอุณหภูมิต่ำๆ จากบริเวณหน้าดินทำให้ รากชะงักการเจริญเติบโต ข้าวมีรากสีดำ ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจสร้างความเสียหายต่อการให้ผลผลิตในแปลงนาได้มากพอสมควร
 การ จัดการเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ก็มีความจำเป็นไม่แพ้การเตรียมดินในแปลงนาข้าวของเรา ถ้าหากเราเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวผิดชนิด เราก็อาจได้ต้นข้าว หรือตอซัง มากกว่าเมล็ดข้าวเปลือก ที่เต็มเม็ด หรือได้ฟางข้าวมากพอๆกับแกลบ เป็นที่ทราบกันดีว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในนาข้าว ส่วนมากมักจะทำให้ดินร่วนซุย สามารถปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ในแปลงนาข้าว ทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี แต่สิ่งที่ควรคำนึงในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ก็คือวัตถุดิบที่ใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใส่ในนาข้าว เพราะ ส่วนมากแล้วปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว มักมีส่วนผสมของ ปุ๋ยคอก ประเภทมูลสัตว์ เป็นส่วนมาก ถ้าเป็นมูลสัตว์ประเภทกินหญ้าเป็นอาหาร มักจะประกอบไปด้วย ส่วนผสมที่เป็นซากพืช เมื่อเราเอามาใส่ต้นไม้ โดยเฉพาะข้าว จะทำให้ข้าวเจริญเติบโตทางลำต้นมากกว่า การให้ผลผลิต ทำให้ข้าวลำต้นสูงเกินความจำเป็นเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 หรือ ปุ๋ยยูเรีย นั่นเอง ดังนั้น ถ้าสามารถเลือกปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ได้ควรเลือกปุ๋ยที่มีสัดส่วนของมูลสัตว์ประเภทกินหัวอาหาร เช่น มูลสุกร มูลไก่ไข่ ซึ่งจะมีเศษโปรตีน เหลือทิ้งจำนวนมากในมูลสัตว์ประเภทนี้ ข้าวที่เราปลูกก็จะให้ผลผลิตเป็นเมล็ดข้าวที่มีน้ำหนัก และลำต้นไม่สูง ทำให้ไม่ล้มง่ายอีกด้วย
ดังนั้นการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว เราควรสอบถามถึงส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ให้แน่ใจเสียก่อน ยกเว้นเราต้องการปลูกข้าวเอาลำต้นข้าวเพื่อเกี่ยวฟางไว้ให้วัวควาย ก็ไม่ต้องสนใจว่าปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ทำมาจากอะไร ใส่ไปโลด เด้อพ่อแม่พี่น้องชาวนา
 วิธีเตรียมดินปลูกข้าว ให้ได้ผลผลิตสูงๆ
วิธีเตรียมดินปลูกข้าว How to prepare soil for planting rice. แบบใหม่ ที่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้มากกว่าไร่ละ 1000 กิโลกรัม วิธีการปลูกข้าวแบบนี้เป็นวิธีการที่เรามักทำกันอยู่แล้ว แต่สภาพของการทำนาข้าว ซึ่งส่วนมากเป็นข้าว กข. หรือข้าวนาปรัง ทำให้เรามักเร่งรีบในการเตรียมการเรื่องดิน ซึ่งทำให้เราเสียโอกาสในการสร้างความสามารถในการหาอาหารให้กับต้นข้าว เนื่องจากเรามักจะทำการเตรียมดิน หรือทำเทือก ในนาข้าว กันแบบ ลวกๆ ทำให้หน้าดินที่เราใช้หว่านข้าวไม่ลึก รากของข้าวจึงหาอาหารได้แค่ผิวหน้าดิน กินได้แต่ปุ๋ยข้าว ที่เราใส่ให้เท่านั่นธาตุอาหารในดิน รากข้าวไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ข้าวของเราจึงให้ผลผลิตไม่เต็มที่
 เรามาดูวิธีการเตรียมดินในแปลงนาข้าวแบบปราณีต กัน ว่าทำอย่างไร
 การ เตรียมดินในนาก่อนหว่านข้าว หรือ ดำนา ไม่ว่าเราจะใช้รถไถนาเดินตาม หรือ รถไถนาแบบนั่งขับ แบบใช้โรตารี่ จอบหมุน เราควรทำการปรับความลึกให้ได้ความลึกของหน้าดินที่มากกว่าปกติ ถ้าเราสามารถเตรียมดินในแปลงนาข้าวในช่วงที่แปลงนาแห้งได้ก็จะเป็นการดีมาก ให้เราใช้ผาน 3 ในการไถครั้งแรก เพื่อทำการสลายหน้าดินให้ในนาให้มีความร่วนซุย หลังจากนั้นให้เราทำการหว่านปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 ในอัตรา 4 ไร่ ต่อ กระสอบ พร้อมกับใส่ปุ๋ยคอกเช่นมูลไก่ไข่ มูลสุกร ให้หลีกเลี่ยงการใช้มูลจากสัตว์กินพืช เนื่องจาก มูลสัตว์กินพืชจะทำให้ต้นข้าวโตแต่ลำต้นเพียงอย่างเดียวทำให้ข้าวล้มง่าย หลังจากนั้นใช้ผาน 7 ไถอีกรอบ ก่อนไขน้ำเข้านา แล้วใช้รถไถเล็กทำเทือก เพื่อทำการหว่านแบบน้ำตรม หรือดำนาด้วยเครื่องดำนาต่อไป
 ในการเตรียม ดินในแปลงนาข้าวสิ่งสำคัญก็คือการปรับโครงสร้างของดินให้มีความลึกมากพอที่ รากของข้าวจะแผ่ขยายลงไปได้ลึกมากที่สุด และสามารถหาอาหารได้มากโดยที่เราให้อาหารเสริม หรือปุ๋ยตามปกติ
วิธีการปลูกข้าวด้วยการเน้นการเตรียมดินแบบนี้ถ้าจะให้ผลดีควรเลือกพันธุ์ ข้าวที่มีอายุประมาณ 120- 140 วัน เช่น พันธุ์ข้าวหอมประทุม ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกกอดี และมีระแง้ถี่มาก ร่วมกับการใช้เทคนิคการให้ปุ๋ยทางใบสูตร 11-0-45 ฉีดพ่นเร่งการสร้างระแง้ในรวงข้าวเมื่อข้าวอายุ 55-65 วันด้วยก็จะช่วยให้ผลผลิตข้าวของเราเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย จากประสบการณ์ในการทำนาข้าวแบบนี้ แม้ว่าเป็นนาดินทราย ข้าวก็สามารถให้ผลผลิตมากกว่า 1200 กิโลกรัม ลองเอาวิธีการปลูกข้าว แบบนี้ไปใช้ดูครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น